TEA:n vuosikokouskutsu 2018

TEA - TYÖPAIKKAURHEILU ESPOO ry

KOKOUSKUTSU

TEA:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina
22.2.2018 klo 12.30 Tapiolassa Keilahallin kabinetissa.
Osoitteessa Kauppamiehen
tie 6, 02100 Espoo

Esityslista:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. Käsitellään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus, sekä tilintarkastajien lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

6. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

7. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA
Hallitus