Kilpailusäännöt
Kotisivu |Kilpailusäännöt

TEA TYÖPAIKKAURHEILU ESPOO ry
YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT

1. TOIMINTA-ALUE
Kilpailuihin ja muuhun toimintaan saavat osallistua näiden yleisten kilpailusääntöjen puitteissa
osallistumismaksunsa suorittaneiden eri yritysten joukkueet ja henkilöt.
Toiminta-alueena on Espoon kaupunki ja sen lähialueiden kaupungit ja kunnat.

2. OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua on kaikilla yhteisöillä ja henkilöillä, jotka TEA:n hallitus viime kädessä hyväksyy.

3. TIEDOTTAMINEN
Kilpailuista ja muusta toiminnasta TEA tiedottaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa kotisivuillaan
www.www.tea-espoo.fi.

4. JAOSTOT
Jokaisen tapahtuman järjestävän TEA:n jaoston, joka päättää sarjajaosta ja muista käytännön asioista, tulee
nimetä jaostonvetäjä, jolla on ensikädessä valta tulkita näitä yleisiä kilpailusääntöjä.
Mikäli jaosto katsoo tarpeelliseksi, se tuo epäselvän asian TEA:n hallituksen ratkaistavaksi.

5. LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT
Jokaisessa kilpailulajissa noudatetaan lajin yksityiskohtaisia kilpailusääntöjä puulaakihengessä.

6. VASTUUT
Jokainen osanottaja osallistuu kilpailuihin omalla tai edustamansa yhteisön vastuulla. TEA ei vakuuta
osallistujia, toimihenkilöitä (erotuomarit, toimitsijat) eikä yleisöä.

7. DOPING
Kilpailuihin osallistumisen edellytyksenä on, että osallistujat noudattavat Suomen Antidoping-toimikunnan
dopingsääntöjä.

8. MUUTOKSET
TEA:n hallitus päättää näiden yleisten kilpailusääntöjen muutoksista. Muutosesitykset on tehtävä
kirjallisesti TEA:n hallitukselle.

9. MUUT ASIAT
Muissa asioissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Espoossa 17. päivänä syyskuuta 2013

TEA Työpaikkaurheilu Espoo ry
Hallitus

Arkistot
Kategoriat